Kent Gıda, kar dağıtmayacak

Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kent Gıda, kar dağıtmayacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, ''SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre ertelenmiş vergi gideri ve dönem vergi gideri birlikte dikkate alındığında, 535.633.195 TL tutarında net dönem karı oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki yönetim kurulu önerisinin 2023 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.'' ifadesi kullanıldı.

  Hibya Haber Ajansı