Sarkuysan'dan sermaye artırımı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş'de sermaye artırımı kararı alındı.

Sarkuysan'dan sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin 31.05.2024 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kar dağıtımı kararı doğrultusunda, şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesinin yüzde 20 oranında 100.000.000 TL artırılarak 500.000.000 TL'den 600.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan 100.000.000 TL'lik sermayenin tamamının 2023 yılı dönem karından (geçmiş dönem karı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına, artırım karşılığında 100.000.000 TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995 TL'lik B grubu hamiline paylar 16. tertip olarak ve 500 adet 5 TL'lik A grubu nama paylar 13. tertip olarak çıkartılmasına, yüzde 20 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine, sermaye artırım tarihinin Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına, artırımın sermaye piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesine karar verildi.''

  Hibya Haber Ajansı